edu.com.pl Forum eduProgi eduParty.pl 
Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej Dzisiaj mamy: 3 sierpnia 2021, Sylwester za 151 dni

2006punkt Strona główna
punkt Szkoła
punkt Studia
punkt Nauczyciele
punkt Forum
punkt Giełda
punkt Konkursy
punkt Imprezy
2006-05-29 11:07:39, AF

  Program Stypendialny - Bank Dziecięcych Uśmiechów


Rozpoczęła się druga edycja konkursu o stypendium „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. Poprzez Program Stypendialny Bank Zachodni WBK pragnie wpierać rozwój indywidualnych talentów i uzdolnień dzieci pochodzących z rodzin ubogich lub/i bezrobotnych.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży między 10 a 18 rokiem życia. Kandydaci powinni odznaczać się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz osiągnięciami sportowymi, muzycznymi, plastycznymi oraz fotograficznymi.

Stypendyści to osoby ambitne, zdeterminowane by rozwijać swój talent i umiejętności, aktywnie angażujące się w działalność kół zainteresowań, będące finalistami lub laureatami konkursów przedmiotowych, zawodów czy turniejów.

Prawo do wytypowania kandydatów przysługuje rodzicom, opiekunom, nauczycielom, domom kultury oraz klubom sportowym. Każdy stypendysta zobowiązany jest do wyznaczenia Opiekuna Talentu - dorosłej osoby, która pokieruje ścieżkę rozwojową stypendysty i rozwojem jego talentu.

Laureaci stypendium otrzymają wsparcie finansowe z Banku (na okres 10 miesięcy) w trzech formach:

  • zabezpieczenie socjalne związane z procesem kształcenia,
  • środki przeznaczone na pokrycie stałych wydatków związanych z rozwojem talentu,
  • jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na zakup np. pomocy naukowych.


Termin składania wniosków o przyznanie Stypendium "Banku Dziecięcych Uśmiechów" wraz z wymaganymi dokumentami upływa 30 czerwca br.
Do tej pory ze Stypendium „Banku Dziecięcych Uśmiechów” skorzystało 16 osób. Mamy nadzieję, że i w tym roku otworzy ono nowe możliwości rozwoju własnego talentu, dzięki czemu stanie się bodźcem do poszerzania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Więcej informacji o Programie stypendialnym „Bank Dziecięcych Uśmiechów” na stronie internetowej www.bzwbk.pl/bdu

 

© RAD-COM, 2000-2005 : O Serwisie : Kontakt : Reklama