edu.com.pl Forum eduProgi eduParty.pl 
Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej Dzisiaj mamy: 3 sierpnia 2021, Sylwester za 151 dni

2006punkt Strona główna
punkt Szkoła
punkt Studia
punkt Nauczyciele
punkt Forum
punkt Giełda
punkt Konkursy
punkt Imprezy
2005-09-01 20:28:25, Fundacja KARAN

  Program Stop Przemocy


Fundacja KARAN zaprasza wszystkich związanych z edukacją dzieci i młodzieży na III Międzynarodową Konferencję „Stop Przemocy w rodzinie, szkole i na ulicy”, która odbędzie się w dniach 26-27 września w Warszawie.

Szczegółowy program konferencji

Informacje o programie "Stop przemocy"

Program Stop Przemocy jest odpowiedzią na pytanie „Co zrobić z problemem przemocy i agresji wśród młodzieży?” Celem Programu jest zapobieganie, niwelowanie i zastępowanie agresji oraz kształtowanie umiejętności prospołecznych wśród młodzieży.

KARAN wdraża swój Program już od 2001 roku poprzez różnorodne działania. Zorganizowano między innymi konferencje szkoleniowe dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą „Stop Przemocy – o godność człowieka” (17-19.IX.2001) oraz „Stop Przemocy w szkole i na ulicy” (24-26.XI.2003), które składały się z części teoretycznej – wykładów autorytetów w tej dziedzinie, jak również z praktycznych warsztatów prowadzonych przez Trenerów ART.

W ramach Programu podejmowane są następujące działania:

  1. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie Metody ART czyli Treningu Zastępowania Agresji
  2. Tworzenie sieci Klubów Fair Play - miejsc, gdzie dzieci i młodzież pod opieką wykwalifikowanych Trenerów ART. kształcą umiejętności prospołeczne
  3. Edukację i informację skierowaną do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli na temat znaczenia kształtowania umiejętności prospołecznych dla satysfakcjonującego i szczęśliwego życia w społeczeństwie.

Metoda ART

Metoda Treningu Zastępowania Agresji uczy prospołecznych metod rozwiązywania konfliktów, aktywnych sposobów rozwiązywania problemów oraz umiejętności społecznych zwiększających pozytywną samoocenę i poczucie przynależności do grupy. Pomaga w uporządkowaniu relacji międzyludzkich, uczy radzić sobie ze stresem, wyrażać emocje. Metoda ta umożliwia uczniom aktywne uczenie się poprzez odgrywanie ról i ćwiczenie prospołecznych zachowań.

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech szczegółowo zaplanowanych komponentów:

  • Treningu umiejętności zachowań prospołecznych (kształtuje również umiejętności emocjonalne, umiejętności radzenia sobie ze stresem i planowania)
  • Treningu kontroli złości (uczy jak identyfikować czynniki wyzwalające złość, jak używać technik służących do zmniejszania poziomu gniewu)
  • Treningu zasad etycznych (wartości) (uczy właściwej hierarchii wartości, liczenia się z prawami innych, uwzględniania potrzeb i praw innych osób)

Czym są Kluby Fair Play?

Kluby FAIR PLAY powstają dla osób mających problemy z agresją - swoją i innych. Dla tych, którzy nie potrafią wyrażać emocji, nie wiedzą jak poprosić o pomoc, kiedy jej potrzebują. Nie wiedzą również, że tego wszystkiego mogą się nauczyć. Pod okiem profesjonalnie przeszkolonego trenera, bez względu na wiek, będą teraz mogli przejść kurs oswajania agresji. Kluby będą powstawać m.in. w szkołach, świetlicach, domach kultury, parafiach. Kluby zakładają osoby, które zdobyły odpowiednie kwalifikacje trenerskie z zakresu Metody ART, akceptowane i uznane przez KARAN. W obecnej chwili funkcjonuje 37 Klubów Fair Play w całej Polsce. Honorowy Patronat nad Klubami Fair Play sprawuje Rzecznik Praw Dziecka.

Serwis edu.com.pl objął konferencję swoim patronatem medialnym

 

© RAD-COM, 2000-2005 : O Serwisie : Kontakt : Reklama