edu.com.pl Forum eduProgi eduParty.pl 
Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej Dzisiaj mamy: 3 sierpnia 2021, Sylwester za 151 dni

2006punkt Strona główna
punkt Szkoła
punkt Studia
punkt Nauczyciele
punkt Forum
punkt Giełda
punkt Konkursy
punkt Imprezy
2005-06-17 19:52:32, PARPA, AF

  Konferencja: profilaktyka szkolna


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w dniach 14–16 września 2005 r. VI z kolei konferencję profilaktyczną pn.: "Co mogą zrobić rówieśnicy - rola liderów młodzieżowych w profilaktyce szkolnej i środowiskowej"


Konferencja adresowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się profesjonalnie profilaktyką problemową. Zapraszamy do udziału instruktorów programów profilaktycznych, osoby zajmujące się szkoleniami w zakresie programów profilaktycznych, koordynatorów lokalnych działań profilaktycznych, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli realizujących działania profilaktyczne.

Tematem wiodącym konferencji będzie profilaktyka rówieśnicza - jej rola, charakterystyka programów, skuteczność. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi przykładami programów aktywizujących młodzież do podejmowania działań z zakresu zdrowego stylu życia oraz wsparcia rówieśniczego.

Konferencja odbywać się będzie w Warszawie, dokładne miejsce podane zostanie w terminie późniejszym osobom, które nadeślą swoje zgłoszenia.

Osoby posiadające własne doświadczenia w realizacji autorskich programów wspierania i aktywizowania młodzieży i gotowe do podzielenia się swym dorobkiem z uczestnikami konferencji proszone są o nadsyłanie opisów projektów zawierających proponowaną formę prezentacji (warsztat ok. 6 godzin dydaktycznych, bądź prezentacja - max 20 minut). Wybrane programy zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Termin nadsyłania programów: 20 lipca 2005 roku.

Więcej informacji na stronie www.parpa.pl

 

© RAD-COM, 2000-2005 : O Serwisie : Kontakt : Reklama